Kwaliteit van de woning

Het Sociaal Verhuurkantoor huurt en verhuurt uitsluitend woningen die voldoen aan de geldende woon, -kwaliteits- en veiligheidsnormen. 

 

Een woningcontroleur van het Agentschap Wonen-Vlaanderen onderzoekt de woning voor wij ze inhuren. Zij leveren tevens een conformiteitsattest af.

 

Een technische audit van uw woning is mogelijk indien u twijfelt aan de conformiteit ervan.

 

Tijdens dat bezoek overlopen we samen de algemene en technische kenmerken van de woning en gaan we na of ze voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen:

 

  • Hebben de ramen enkel of dubbel glas?
  • Is het dak (afdoende) geïsoleerd?
  • Hoe wordt de woning verwarmd?
  • Is er een trap/lift aanwezig?
  • Is er (zichtbare) vochtschade?
  • Is de woning (brand)veilig?

 

 

 

Voldoet uw woning niet aan de geldende kwaliteitsnormen? Dan adviseren we u om enkele verbeterings- en/of renovatiewerken uit te voeren. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn, zoals een aarding plaatsen of extra verluchting voorzien of uitgebreide renovatiewerken. Voor bepaalde renovatiewerken kunt u aanspraak maken op premies.