Voordelen

Garanties

 

Het Sociaal Verhuurkantoor staat garant voor de naleving van alle huurdersverplichtingen.

Wij zorgen onder meer voor een stipte betaling van de huurgelden. Zelfs indien de woning even leeg staat of de onderhuurder zijn huur niet betaalt.

We houden daarnaast ook toezicht op het onderhoud en gebruik van de woning. 

Is er bij het einde van de huurovereenkomst toch huurschade buiten de normale slijtage? 

Geen probleem. Wij staan in voor een herstelling van de eventuele huurschade.

 

Geen administratieve rompslomp

 

Het Sociaal Verhuurkantoor neemt de administratieve taken op zich. Wij zorgen voor:

 

  • Opmaak van het huurcontract
  • Opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving
  • Registratie van het contract en plaatsbeschrijving
  • Overname van energiecontracten

 

Geen risico's

 

U vermijdt leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing.

U loopt evenmin enig risico op een langdurige en lastige gerechtelijke procedures. 

Indien de onderhuurder in gebreke blijft omtrent de naleving van zijn huurdersverplichtingen, worden de nodige stappen ondernomen door het Sociaal Verhuurkantoor.

U wordt bijgevolg niet opgezadeld met onaangename advocaten-, deurwaarders- en gerechtskosten.

 

Technische opvolging

 

Voor kleine herstelling- of opfrissingswerken in de woning kan het Sociaal Verhuurkantoor beroep doen op technische ondersteuning. 

Op deze manier kunnen we sneller inspelen op de uitvoering van kleine klusjes en herstellingen. 

Maakt de klus/herstelling deel uit van de herstellingsplicht in hoofde van de eigenaar? 

We bezorgen u vrijblijvend een offerte en staan desgevallend in voor de opvolging van de herstelling indien u dat wenst. 

U ontvangt nadien de factuur.

 

Premies bij werken

 

Indien u uw woning verhuurt aan het Sociaal Verhuurkantoor, heeft u recht op verhoogde premies bij het uitvoeren van bepaalde renovatiewerken. 

Op de website http://www.premiezoeker.be vindt u een overzicht van mogelijke premies.

 

Verlaagd tarief onroerende voorheffing

 

Woningen die worden verhuurd aan een Sociaal Verhuurkantoor genieten een gunsttarief van 2.4% (van aanslagjaar 2021) in de plaats van het normale tarief van de onroerende voorheffing (3,97%). Het verlaagd tarief krijgt u na een voorafgaande melding. Deze korting wordt automatisch verrekend in uw aanslagbiljet.

 

Opgelet!

 

In bepaalde gevallen ontvangen ook de onderhuurders een gelijkaardige tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt verrekend via het aanslagbiljet van de eigenaar. De eigenaar dient evenwel deze tegemoetkoming ten aanzien van de onderhuurder over te maken aan de huurder. In dat geval zullen wij u bijgevolg vragen om deze vermindering te voordele van de huurder door te storten.

 

Verlaagd btw-tarief

 

Eigenaars genieten een btw-tarief van 12% in de plaats van 21% voor de aankoop of bouw van nieuwbouwwoningen die verhuurd worden aan het Sociaal Verhuurkantoor, indien de huurovereenkomst tenminste 15 jaar bedraagt.

 

Gunsttarief registratierechten

 

Wie een woning koopt om nadien te verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor geniet een voordeeltarief van 7% registratierechten. Binnen de 3 jaar na aankoop moet u een huurovereenkomst van minstens 9 jaar afsluiten met een Sociaal Verhuurkantoor.

 

Professionele partner

 

U verhuurt aan het Sociaal Verhuurkantoor binnen het wettelijke kader van het Woninghuurdecreet / Woninghuurwet.

We zijn vertrouwd met de huurwetgeving. Onze ervaren huurbegeleiders begeleiden de onderhuurders bij het naleven van hun rechten en plichten als huurder en brengen regelmatig een bezoek aan de woning.

 

Gerust verhuren en tegelijk maatschappelijk je steentje bijdragen?

 

Dat kan via het Sociaal Verhuurkantoor. Ontdek de vele voordelen in deze video: https://youtu.be/f0hqpaPB3Uw

Lees ook het artikel over de nood aan nieuwe woningen: https://bit.ly/3mlcAbb