Werkwijze

U heeft als eigenaar een woning en wenst deze te verhuren? Neem dan zeker contact met ons op.

 

Wij brengen vrijblijvend een bezoek aan het pand dat u wenst te verhuren.

 

Tijdens dat verkennend bezoek beoordelen we uw woning op ligging, woonkwaliteit, betaalbaarheid, en dergelijke meer.

 

Na afloop, bezorgen wij u ons standpunt en desgevallend een schriftelijk voorstel van de inhuurprijs.

 

Indien er nog aanpassingswerken nodig zijn, contacteert onze technische medewerker u voor een bijkomend technisch onderzoek van uw pand. 

 

Er wordt een inschatting gemaakt van de noodzakelijk uit te voeren werken met oog op de conformiteit van het pand. 

 

U ontvangt van ons vervolgens een overzicht van alle vastgestelde opmerkingen met advies.

 

Indien wij tot een consensus van inhuur komen, wordt de administratieve procedure tot inhuring opgestart.

 

Volgende stappen dienen te worden ondernomen:

 

 • Uw dossier wordt ingediend bij het Agentschap Wonen Vlaanderen: deze dienst zal u contacteren met oog op de uitvoering van een woningcontrole en levert nadien een conformiteitsattest af indien de woning voldoet aan de woningkwaliteitseisen. Dit attest is noodzakelijk om tot inhuur te kunnen overgaan. 
 • U bezorgt ons de gevraagde documenten:
  • EPC-attest (10 jaar geldig)
  • keuringsattest elektriciteit (25 jaar geldig)
  • recent attest ketelonderhoud (mazoutketel en schoorsteen: 1 jaar geldig; gasketel: 2 jaar geldig)
  • aankoop- of plaatsingsbewijs rookmelders (1 per bouwlaag)
  • factuur gas/electriciteit/water
  • laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing ivm aanvraag vermindering grondbelasting
 • De plaatsbeschrijving wordt opgesteld door onze technisch medewerker.
 • Het hoofdhuurcontract wordt aan u overgemaakt ter ondertekening.