Betalingen

U betaalt uw huurgelden steeds vóór de 5de van elke maand op het rekeningnummer van het Sociaal Verhuurkantoor: BE 0877 970 259

 

Kunt u de huur niet tijdig betalen? 

 

Contacteer dan onmiddellijk de dienst boekhouding. Samen zoeken wij naar een oplossing. 

 

Lukt het niet om op korte termijn te betalen? In dat geval kunnen we een afbetalingsplan overwegen.

 

Het is ontzettend belangrijk dat u uw betalingen correct en tijdig uitvoert. 

 

Indien er geen gepaste oplossing volgt, zijn wij genoodzaakt een gerechtelijke procedure op te starten, hetwelk kan resulteren in een uithuiszetting door de deurwaarder.