Huursubsidie

Voor aanvragen vanaf 1 mei 2019 gelden volgende regels :

 

Indien u naar een SVK-woning verhuist, heeft u recht op een huursubsidie in zoverre u aan de volgende voorwaarden cumulatief voldoet:

 

 1. u verhuist van een onbewoonbare/ongeschikte/overbewoonde woning naar een geschikte woning OF
  u verhuist van een onaangepaste woning aan uw leeftijd/handicap naar een aangepast woning OF
  u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor OF
  u was dakloos en verhuist naar een geschikte woning
   
 2. u heeft geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in eigendom of vruchtgebruik
   
 3. uw gezin heeft een inkomen van :
  25.317 euro indien u een alleenstaande bent zonder personen ten last
  27.438 euro indien u een alleenstaande persoon met een handicap bent
  37.974 euro indien alle andere gevallen, te vermeerderen met 2.123 euro per persoon ten laste
   
 4. de huurprijs van de huurwoning bedraagt maximaal 607,88 euro (486,31 euro in geval van een kamer). Deze maximale huurprijs wordt verhoogd met 20% extra, per persoon ten laste (tot maximaal 50% extra).
   

De huursubsidie is een maandelijkse toelage op de huurprijs. Deze subsidie wordt rechtstreeks uitbetaald aan het Sociaal Verhuurkantoor en automatisch in mindering gebracht op uw huur.

Het maandelijkse bedrag dat u bij een aanvraag vanaf 1 mei 2019 krijgt is 75% van de maximale huurprijs min 1/55e van uw jaarinkomen, tot een maximum van 151 euro.
Daarbij komt nog 25,17 euro extra per persoon ten laste tot en met de vierde persoon.

Voor meer info kunt u bellen naar het gratis telefoonnummer van Wonen Vlaanderen, dienst huursubsidie: 1700.