Kunt u een woning weigeren?

U kunt éénmaal een woning weigeren. 


Indien u hoger op de wachtlijst staat dan de kandidaat die de woning aanvaard heeft, komt uw dossier drie maanden op wacht te staan.
Dat wil zeggen dat u gedurende drie maanden géén interessebrieven ontvangt van ons. 

Weigert u een tweede maal een woningaanbod en staat u opnieuw hoger dan de kandidaat die de woning aanvaardt?
In dat geval krijgt u gedurende één jaar drie strafpunten.


Indien u éénmaal niet reageert op een interessebrief en hoger staat op de wachtlijst dan de kandidaat die de woning aanvaardt, zetten we uw dossier eveneens drie maanden op wacht. 

Reageert u een tweede maal niet, dan zijn we genoodzaakt u te schrappen van onze wachtlijst en ontvangt u bijgevolg niet langer enig woningaanbod.


Indien u een woningaanbod weigert, maar lager staat dan de kandidaat die de woning aanvaardt, heeft dit geen invloed op uw dossier. 


U kunt ook een woning gemotiveerd weigeren, indien u een gegronde reden heeft waarom de woning niet geschikt zou zijn voor u. 

In dat geval wordt deze afwijzing niet beschouwd als een weigering.