Wachtlijst

Een Sociaal Verhuurkantoor baseert haar wachtlijst op een puntenscore die wordt toegekend op basis van een aantal gegevens.

We onderscheiden 6 mogelijke 'groepen' waarin u punten kunt krijgen:


  • het inkomen (het actueel en besteedbaar inkomen)
  • de woonnood
  • de kinderlast
  • mutatievraag (een SVK-huurder die wil verhuizen naar een andere SVK-woning)
  • aantal jaren op de wachtlijst
  • band met de gemeente waar de woning gelegen is


Het is belangrijk dat u elke wijziging in uw situatie onmiddellijk meldt aan het Sociaal Verhuurkantoor. Het kan uw plaats op de wachtlijst veranderen.


U krijgt van ons via de post uw inschrijvingsbewijs en uw definitief inschrijvingsnummer.


Daarna staat u op de wachtlijst. 


Uw plaats op de wachtlijst is afhankelijk van uw puntenscore. Hoe hoger uw puntenscore, hoe hoger u op onze wachtlijst staat en hoe sneller u een woning zal toegewezen worden.