Eigendom

U als kandidaat-huurder - evenals uw partner die mee gaat verhuizen- mag in binnen- of buitenland geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:
 

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben gegeven.
   

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:
 

 • De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor uw inschrijving.
 • De woning is onaangepast aan uw fysieke beperking.
 • De kandidaat-huurder heeft een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • De kandiaat-huurder bewoont een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • De kandidaat-huurder verliest het beheer van zijn woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • De kandidaat-huurder heeft een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • De kandidaat-huurder heeft een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.
   

Opgelet: Indien u een sociale woning huurt, moet u binnen het jaar uw woning/eigendom verkopen.