Inkomen en verplichting inschrijven als werkzoekende VDAB

Inkomen is een belangrijke voorwaarde, het mag niet te hoog zijn. 

Naast het gezamenlijk netto belastbaar inkomen bekijken we ook het actueel besteedbaar inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde of feitelijke) of wettelijke samenwoner die meer de woning gaat bewonen.
 

Het totale geïndexeerde gezinsinkomen in het referentiejaar mag in 2020 mag niet hoger zijn dan:
 

 • € 25.317 voor alleenstaanden zonder personen ten laste
 • € 27.438 voor alleenstaanden met een handicap
 • € 37.974 voor anderen
   

Deze bedragen worden verhoogd met € 2.123 per persoon ten laste.
 

U kunt zich ook inschrijven indien:
 

 • uw inkomen in de afgelopen drie jaar hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
 • u op dit ogenblik geen inkomsten heeft: u vult een verklaring op eer in en toont aan dat u geen inkomsten ontvangt van het OCMW/ziekenfonds/vakbond of hulpkas via een attest van deze instanties.

 

Vanaf 1 januari 2023 moet u zich inschrijven bij VDAB als u nog niet werkt. Op deze manier wil de Vlaamse Regering uw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten.

 

Deze verplichting geldt voor u en uw echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie u al één jaar samenwoont.

 

Wat is de nieuwe verplichting?

U moet zich inschrijven als werkzoekende bij VDAB. 

 

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

U moet zich inschrijven bij VDAB als u (nu of in de toekomst):

 • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
 • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
 • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

 

U leest hieonder hoe u zich inschrijft bij VDAB.

 

Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

 

 • Ontvangt u een leefloon van het OCMW? Dan hoeft u niets extra te ondernemen. Het OCMW volgt deze stappen dan met u op. 
   
 • Bent u arbeidsongeschikt, invalide of hebt u een erkende handicap? Dan moet u niet voldoen aan deze verplichting. De verhuurder zal dit nagaan.

 

Opgelet: wijzigt uw situatie in de toekomst (bv. u werkt niet langer of u bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat u wel moet voldoen en u wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

 

Tegen wanneer moet u zich inschrijven?

U heeft tot en met 31 maart 2023 de tijd om uw inschrijving bij VDAB in orde te maken.

 

Wat gebeurt als ik me niet inschrijf?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoet u niet aan deze verplichting? Dan verwittigen wij de toezichthouder die u als huurder een administratieve geldboete kan opleggen.

 

Heeft u vragen over deze verplichting?

Heeft u vragen? Bent u niet zeker of u moet inschrijven bij VDAB? Dan kunt u terecht bij SVK Noord-Limburg via svk@welzijnsregio.be 

 

 

 

BIJLAGE: Hoe schrijft u zich in bij VDAB?


U kunt zich op verschillende manieren inschrijven: 
 

 1. Bij voorkeur online via de ‘Schrijf je in’-knop op www.vdab.be. Let op: het is niet voldoende om een VDAB-account aan te maken; u moet zich inschrijven als werkzoekende.

 

 1. Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 en dit elke werkdag van 08.00 tot 16.30. Een VDAB-bemiddelaar helpt u verder met uw inschrijving. U kunt op dit nummer niet terecht voor vragen over de verplichting en wetswijziging!

 

 1. Via een werkwinkel van VDAB: www.vdab.be/contact. Breng deze brief mee.

 

Opgelet! Wilt u zich als derdelander inschrijven

 • Ga dan steeds naar een VDAB kantoor: www.vdab.be/contact 
 • Breng deze brief, uw identiteitskaart en uw verblijfsdocumenten mee.

 

Wat kan VDAB voor u doen na uw inschrijving?

VDAB wil iedereen een kans geven op een zinvolle en duurzame loopbaan. Werk biedt structuur, eigenwaarde en betrokkenheid in een altijd bewegende maatschappij. Daarom wil VDAB u ondersteunen in uw zoektocht naar werk. 

 

Vacatures 

VDAB bezorgt u vacatures (al meteen van bij de start of later in uw traject). Daarmee wil VDAB u helpen in uw zoektocht naar werk.
 

Tewerkstellingspremies

VDAB onderzoekt met u of u in aanmerking komt voor bepaalde tewerkstellingspremies.
 

Opleiding

Om uw kansen op werk te vergroten, kunt u kosteloos opleidingen volgen. Bovendien geniet u van een aantal financiële voordelen. Ook biedt VDAB taalcursussen aan als u nog niet zo goed Nederlands spreekt
 

Gelijke kansen

U hebt recht op gelijke kansen: VDAB is er voor iedereen. Bij VDAB bent u in goede handen, VDAB gelooft dat iedereen kan slagen.
 

Privacy

U hebt recht op privacy. Als u ingeschreven bent bij VDAB, gebruikt VDAB uw gegevens om u zo goed mogelijk te helpen in uw zoektocht naar werk. U kan die gegevens altijd bekijken en aanpassen. Het is ook belangrijk te weten dat VDAB uw gegevens niet zomaar gebruikt: VDAB gaat vertrouwelijk om met uw gegevens, ook de medische. Meer info vindt u in de privacyverklaring van VDAB.