Inkomen

Inkomen is een belangrijke voorwaarde, het mag niet te hoog zijn. 

Naast het gezamenlijk netto belastbaar inkomen bekijken we ook het actueel besteedbaar inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde of feitelijke) of wettelijke samenwoner die meer de woning gaat bewonen.
 

Het totale geïndexeerde gezinsinkomen in het referentiejaar mag in 2020 mag niet hoger zijn dan:
 

  • € 25.317 voor alleenstaanden zonder personen ten laste
  • € 27.438 voor alleenstaanden met een handicap
  • € 37.974 voor anderen
     

Deze bedragen worden verhoogd met € 2.123 per persoon ten laste.
 

U kunt zich ook inschrijven indien:
 

  • uw inkomen in de afgelopen drie jaar hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
  • u op dit ogenblik geen inkomsten heeft: u vult een verklaring op eer in en toont aan dat u geen inkomsten ontvangt van het OCMW/ziekenfonds/vakbond of hulpkas via een attest van deze instanties.