Leeftijd en taalkennisverplichting

U kunt enkel inschrijven indien u ouder bent dan 18 jaar (meerderjarig).


Bovendien moet iedereen van uw gezin - die ouder is dan 18 - het inschrijvingsformulier mee ondertekenen.

 

Dat wil dus zeggen:

 

  • uzelf
  • uw partner
  • meerderjarige kinderen (+18 jaar)
  • andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar

 

Opgelet

U bent nog geen 18 jaar, maar u woont begeleid zelfstandig?
Ook in dat geval kunt u zich inschrijven, mits u ons hiervan een attest aflevert. 


Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse Taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. U hebt dit niveau twee jaar na de start van uw huurovereenkomst. (voorheen was de regel A1 binnen 1 jaar van de huurovereenkomst)

 

Wat als u niet voldoet?
Huurt u twee jaar en heeft u niveau A2 Nederlands niet? Dan kunt u bij SVK Noord-Limburg uitstel van één jaar vragen. Voldoet u nadien nog niet? Dan kunt u een administratieve geldboete krijgen.

Waar kunt u Nederlands leren?
U kunt via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan u hierover informeren.
- Online: www.integratie-inburgering.be 
- Via hun lokale afdeling:​

 • Antwerpen: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen; telefoon: 03 338 70 11
 • Limburg: H-blok - 2de verdieping, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt; telefoon: 011 30 56 00
 • Vlaams-Brabant: Monseigneur Ladeuzeplein 17, 3000 Leuven; telefoon: 016 47 43 11
 • Oost-Vlaanderen: Elfjulistraat 39C, 9000 Gent; telefoon: 09 321 86 00
 • West-Vlaanderen: President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk; telefoon: 056 74 21 50