Welke documenten

Woont u in één van onze aangesloten gemeenten? In dat geval kunt u terecht bij uw maatschappelijke assistent van uw OCMW om uw aanvraag in te dienen.
Volgende documenten moet u hiervoor meenemen.
 

  • kopie voor- en achterkant identiteitskaart
  • inkomsten van de laatste 6 maanden van alle meerderjarige personen (via loonbrieven, attesten ziekenfonds/OCMW/vakbond of hulpkas, schuldbemiddelaar, bewindvoerder, pensioendienst...)
  • afhankelijk van uw situatie, dient u een aantal aanvullende documenten te voorzien.
bewijs woonnoodu bezorgt ons
geen huisvesting / opvangbewijs nachtopvang of sociaal verslag over effectieve vaststelling dakloosheid van officiële instantie (wijkagent of maatschappelijk assistent,...)
een instelling, opvangtehuis of gevangenis en geen woonrecht meer hebben: we kennen punten toe tot maximum 6 maanden nadat u de instelling verlaatattest instelling met datum vanaf wanneer u de instelling kan of mag verlaten
noodwoning, crisisopvang, transitwoning, hotel **attest/contract over verblijf in de woning
verlies woonrecht en opvang bij vrienden of familie *attest verlies recht op bewoning + sociaal verslag/verklaring op eer opvang bij vrienden/familie
gerechtelijke uithuiszetting en betekend vonnisbetekend vonnis deurwaarder
opzegging huurcontract door eigenaar met opzegtermijn < 3 maandenopzegbrief + kopie ondertekend huurcontract
gerechtelijke uithuiszetting zonder betekend vonnisoproepingsbrief tot uithuiszetting of niet betekend vonnis
opzegging huurcontract door eigenaar met opzegtermijn > 3 maanden opzegbrief + kopie ondertekend huurcontract
onbewoonbaarverklaring met bevel woning te verlaten bewijs woondienst
verklaring van overbewoning of conformiteitsonderzoek met advies tot verklaring van overbewoningbewijs woondienst
ongeschiktheidsverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot ongeschiktheidsverklaringbewijs woondienst
overschrijding van de bezettingsnorm van de Vlaamse Wooncode of onaangepast aan de fysieke mogelijkheden van een bejaarde of van een persoon met een handicapbewijs woondienst of kopie ondertekend huurcontract / plaatsbeschrijving aantal slaapkamers / doktersattest geen trappen
ernstige gebreken aan de woning vastgesteld in een verslag van een officiële instantie (bijv. van een gemeente, politie,..)bewijs woondienst
de te betalen huurprijs bedraagt >meer dan 50% van het gezinsinkomenhuurcontract / bewijs inkomsten 6 maanden
de te betalen huurprijs bedraagt >meer dan 35% maar >minder dan 50% van het gezinsinkomenhuurcontract / bewijs inkomsten 6 maanden
zelfstandig moeten wonen in bijzondere jeugdbijstandbewijs bijzondere jeugdzorg

* hieronder vallen ook kandidaat-huurders die bij hun partner vertrokken zijn door een stukgelopen relatie en vervolgens bij familie of vrienden intrekken

** we kennen punten toe tot maximum 6 maanden nadat u de instelling verlaat