Klik hier om onze Privacy Verklaring te lezen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen: iedere kandidaat-huurder of huurder van het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg vzw met maatschappelijke zetel te Hoekstraat 70 bus 4, 3910 Pelt en ondernemingsnummer 0877.970.259.