Webtoegankelijkheid

Het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2012 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.svknoordlimburg.be 

Hoe leeft het Sociaal Verhuurkantoor de richtlijnen na?

Deze website voldoet voor 95% aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid (WCAG 2.1 niveau AA)
We houden zoveel mogelijk rekening met de webtoegankelijkheid maar er zijn beperkingen aan het Content Management System (CMS) waarmee we deze website bouwden. We lijsten hetgeen niet in orde is hieronder op.

Niet-toegankelijke inhoud en/of alternatief

De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk, zullen we de tabel aanpassen naar een toegankelijke pdf.

Feedback

Aarzel niet om ons te contacteren als u problemen ondervindt bij het lezen van een niet-toegankelijk elektronisch document.
Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud? Of wenst u een schending van de richtlijnen te melden?
Dan kunt u hiervoor mailen naar svk@welzijnsregio.be. Gelieve de naam of de context van het document te vermelden en wij zullen trachten u een toegankelijke versie van de publicatie te bezorgen.

Handhavingsprocedure

Krijgt u van ons een onbevredigend antwoord op uw verzoek, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen via onze klachtenbehandelaar: Kristien Kerkhofs, Hoekstraat 70 bus 4 te 3900 Pelt. U kunt ons ook steeds telefonisch bereiken via: +32 (0)11/23 87 70.

Datum toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring werd 22 september 2020 opgesteld. Tot op heden is deze niet herzien.