Financieel redzaam

CEBUD, het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek van de Thomas Moore hogeschool in Geel, ontwikkelde de interessante website www.financieelredzaam.be. De website bundelt inzichten en hulpmiddelen die bijdragen tot (meer) financiële redzaamheid.  

Financiële redzaamheid wordt gedefinieerd als volhoudbaar greep hebben op het (gezins)budget en daardoor schuldenvrij zijn en blijven.

Om financieel redzaam te zijn, moet je bepaalde dingen weten, kennen, kunnen en doen. De inzichten en hulpmiddelen op deze website helpen je daarbij en besteden aandacht aan sleutelvaardigheden als lezen, rekenen en schrijven, aan een menswaardig inkomen, aan financiële vaardigheden en aan financieel gedrag. Daarnaast wordt expliciet stilgestaan bij het afbouwen van hulpverlening en worden relevante inzichten en boeiend leesmateriaal verzameld. 

De website richt zich niet alleen tot hulpverleners, maar ook (advocaten-) schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, arbeidsrechters, consumenten en cliënten in budget- en schuldhulpverlening, vinden alle info en tools die zij nodig of nuttig achten.

Op vraag van CEBUD stellen we dan ook voor op de website van je eigen bestuur een link te leggen naar www.financieelredzaam.be.

Verwijs digitaal sterke cliënten zeker door naar de website en laat hen zelf rond snuisteren. En zelf kan je natuurlijk met het ontwikkelde materiaal aan de slag gaan in je dienst- of hulpverlening.

Feedback mag je zeker geven op de website of via info@cebud.be. Daar kan je ook altijd laten weten waar je nog nood aan hebt.

Heb je verdere vragen over budget en schuldenregeling? Aarzel niet onze dienst Schuldbemiddeling te contacteren via schuldbemiddeling@welzijnsregio.be